ASV'33 Logo

Nevenactiviteiten

Het primaire doel van de commissie nevenactiviteiten is het door middel van activiteiten, vallende buiten de reguliere voetbalcompetities, dichter bij elkaar brengen van leden om het ‘familiegevoel’ te bevorderen. Dit doel wordt nagestreefd door het organiseren van onder andere: periodeafsluitingen, kerstborrel, kaartmiddagen, voetbalquiz, carnavalsavond, seizoenafsluiting, stratenvoetbaltoernooi, vrijwilligersavond, FIFA-voetbalspel, themamiddagen, feestavond, etc. voor senioren.

Daarnaast worden diverse nevenactiviteiten voor de jeugd georganiseerd, zoals jeugdcarnaval, kerstzaalvoetbaltoernooi, Sinterklaas, voetbalkamp, filmavonden etc.

Functie Naam Tel
Voorzitter Erwin van Dijk 06-31776365
Lid Mandy van den Heuvel 06-36168537
Lid Hein van de Laar 06-30401852
Lid Thomas Neaum 06-22718319
Lid Mark van Wetten 06-51865913
Contactpersoon bestuur Hans van Asten 06-27212851