ASV'33 Logo

Technische zaken

De commissie technische zaken is (eind)verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het technische jeugdbeleid zoals beschreven in het jeugdplan alsmede het technische beleid voor de senioren en de vrouwen.

De commissie technische zaken bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam Tel Email
Voorzitter Ad Dekkers 06-53774222 technischecommissie@asv33.nl
Secretaris technische zaken Vacature
Jeugd technisch coordinator Heino Raaijmakers 06-42670471 heinoraaijmakers@gmail.com
Coordinator JO17 – JO19 Heino Raaijmakers 06-42670471 heinoraaijmakers@gmail.com
Coordinator JO13 – JO15 Ad Dekkers a.i.
Coordinator minis, JO9 – JO11 Frans Coppens 06-20888818 flmcoppens@onsbrabantnet.nl
Coordinator Selectie Han van Rosmalen 06-10070284 hanvanrosmalen84@gmail.com
Coordinator lagere elftallen Erik Nooijen 06-12433766 enooijen@hotmail.com
Coordinator vrouwen Erik Nooijen 06-12433766 enooijen@hotmail.com