ASV'33 Logo

Uitnodiging 87e algemene ledenvergadering incl jaarboekje met agenda – Aanmelden via email

Geacht lid van ASV ’33,

Maandag 26 april om 20.00 uur is de jaarvergadering van het seizoen 2019-2020. Vanwege de coronamaatregelen zal deze voor het eerst in de geschiedenis digitaal plaatsvinden via MS Teams.

Normaal gesproken wordt de jaarvergadering op de eerste maandag van november gehouden. Omdat ons sportpark en de kantine vanwege COVID-19 gesloten waren is de datum opgeschoven. Als bestuur hadden we de hoop en verwachting dat de maatregelen op enig moment weer versoepeld zouden worden, maar helaas gebeurde dit niet.
We vonden het uiteindelijk niet meer verantwoord om de jaarvergadering nog langer uit te stellen. Daarom is gekozen voor een online jaarvergadering. Uiteraard is dit verre van ideaal, maar gezien de huidige omstandigheden zien wij geen andere mogelijkheid.

Het jaarboek 2019-2020 kun je hier lezen. Hierin staan met name de agenda voor de jaarvergadering, het algemene jaarverslag en het jaarverslag van de veteranen.

Degenen die graag vooraf inzage willen in de financiën krijgen hiervoor de gelegenheid op zaterdag 17 april, tussen 10.00 en 13.00 uur. Uiteraard gebeurt dit ‘coronaproof’; belangstellenden kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 15 april opgeven via penningmeester@asv33.nl.

Leden die willen deelnemen aan de online jaarvergadering dienen zich uiterlijk 23 april via info@asv33.nl aan te melden. Zij ontvangen vervolgens een link voor het bijwonen van de jaarvergadering middels microsoft Teams.

We hopen, ondanks de beperkingen, op veel deelnemers, zodat we weer eens met elkaar kunnen communiceren over het reilen en zeilen van ASV ‘33.

Tot ziens en blijf gezond!

Bestuur ASV ’33