ASV'33 Logo

Jeugdleidersvergadering

Beste trainers/leiders,

Maandag 12 november vindt de eerste jeugdleidersvergadering van het seizoen 2018/2019 plaats. Deze vergadering zal plaatsvinden in de kantine van Sportpark de Hut en de aanvang is 20.00 uur.
Indien je niet in de gelegenheid bent om bij de vergadering aanwezig te zijn, willen we vragen om je af te melden door een mail te sturen naar voetbalzakenjeugd@asv33.nl.
Agenda
De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:
  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Evaluatie periode 1
  4. Commissie voetbalzaken
  5. Aanpak periode 2
  6. Bestuur
  7. Commissie nevenactiviteiten
  8. Commissie toernooien
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
Mocht je punten willen inbrengen voor de vergadering dan verzoeken we je deze te mailen naar voetbalzakenjeugd@asv33.nl.