ASV'33 Logo

Verslag informatieavond – Voetballen op kunstgras met rubbergranulaat

Vrijdag 21 februari organiseerden we in onze kantine een informatie avond over de gezondheidsrisico’s over voetballen op kunstgras met rubbergranulaat.

De avond stond onder leiding van Henri Bouwmans en startte met de toelichting van onze ai. voorzitter Gerjan Beniers over het huidige standpunt van ASV’33.
Dit standpunt is: ‘ASV’33 speelt liever niet op kunstgras en verzoekt daarom alle tegenstanders om onze wedstrijden op natuurlijk gras te spelen en om in overleg te treden met ASV’33 als dit niet mogelijk is’.

Het doel van deze avond was om onze leden, ouders van leden en bestuursleden te informeren over de verschillende opvattingen mbt de gezondheidsrisico’s van het voetballen op kunstgras met rubbergranulaat. Deze informatie zal door het bestuur worden meegenomen om een standpunt voor volgend seizoen te formuleren.

Als eerste werd het woord gegeven aan Sebas Veenstra, voorzitter van stichting ‘Kom van dat Gras af’.  Het standpunt van deze stichting is dat de onderzoeken niet volledig zijn en dat daarom niet gesteld kan worden dat voetballen op kunstgras met rubbergranulaat veilig is. Hier geldt het voorzorgsprincipe, bij twijfel niet oversteken.  Meer informatie over deze stichting kun je vinden op: komvandatgrasaf.nl

Daarna kwam Judith Dijkers, adviseur Milieu en Gezondheid van de GGD aan het woord. Het standpunt van de GGD gebaseerd op het onderzoek van het RIVM is dat het veilig en verantwoord is om te sporten op kunstgras met rubbergranulaat. Zijn er vragen hierover neem dan contact op met het team Gezondheid, Milieu en Veiligheid via 0900-3686868 of milieu@ggdgmv.nl

Tot slot kwam de KNVB aan het woord. De KNVB volgt het standpunt van het RIVM dat het veilig en verantwoord is om te sporten op kunstgras. Lees hier meer over wat de KNVB tot op heden gedaan heeft in dit dossier: KNVB dossier

Nadat alle sprekers hun standpunten duidelijk hadden gemaakt werd er gediscussieerd met de aanwezigen.  Het was een geslaagde informatieavond waarop het onderwerp van verschillende kanten is besproken en er ruimte was voor discussie.

De journalist van het eindhovens dagblad die bij de avond aanwezig was schreef er een artikel over wat je hier kunt lezen.

Bestuur ASV’33

 

NB: Er is getracht de standpunten van de verschillende partijen in dit artikel kort samen te vatten. Uiteraard zijn op de avond deze standpunten uitgebreid toegelicht en kun je op de verschillende sites meer achtergrond informatie vinden waardoor je je eigen standpunt kunt vormen.