ASV'33 Logo

Senioren

Gedragsregels senioren mannen en vrouwen spelers

• Zorg dat je op wedstrijddagen op de afgesproken tijd aanwezig bent, zowel bij thuiswedstrijden als bij uitwedstrijden.

• Bij verhindering altijd ruim op tijd afmelden bij de leider van jouw elftal. D.w.z. op donderdag voor de wedstrijd voor 18.00 uur omdat op deze avond de elftallen samengesteld worden door wedstrijdzaken. Later afmelden betekent dat de elftalsamenstelling bij het desbetreffend team komt te liggen.

• Niet afmelden of te laat afmelden heeft consequenties. De consequenties worden bepaald door de begeleiding van het betreffende elftal.

• Het is niet toegestaan om voor een ander seniorenteam uit te komen, alvorens er overleg is geweest met commissie wedstrijdzaken en betreffende begeleiders/trainers.

• Gedraag je te allen tijde sportief en toon respect ten opzichte van medespelers, tegenstanders, begeleiding, scheidsrechters en andere aanwezigen op en rond het sportpark.

• Het is niet toegestaan om in de kleedlokalen, de gang ernaar of het veld te roken of deze met glaswerk te betreden.

• Wanneer je in ASV’33 tenue gekleed bent verzoeken wij je om niet te roken.

• Zorg dat je ASV’33 uitrusting in goede staat verkeerd en conform de ASV’33 normen is, en dat wil zeggen: Shirt: Rood-Wit (verticaal gestreept)
Broek: Wit
Kousen: Rood

• Je spelerspas dient altijd bij de wedstrijd, die jij speelt aanwezig te zijn. Je leider zal hier zorg voor dragen.

• Het oplopen van gele en rode kaarten heeft consequenties voor jezelf, zowel in sportieve als financiële zin.
De kosten van deze kaarten dienen uiterlijk voor aanvang of vertrek naar de eerstvolgende wedstrijd te zijn voldaan bij de commissie wedstrijdzaken.

• Zorg ervoor dat de kleedkamers netjes achterblijven, zowel bij trainingen als bij wedstrijden en onthoud je zeker van vernielingen.

• Wanneer een persoon zich schuldig maakt aan buitensporig gedrag m.b.t. normen en waarden naar de mening van het bestuur, hebben zij het recht aanvullende sancties dan wel alternatieve straffen op te leggen.