ASV'33 Logo

Nevenactiviteiten

Een aantal vrijwilligers organiseert de nevenactiviteiten voor de senioren. Een ander groepje houdt zich vooral bezig met activiteiten voor de jeugd.Waar nodig werken beide groepen nauw samen, zoals bij de seizoenopening en de seizoenafsluiting.

De commissie komt gemiddeld een keer per twee maanden bij elkaar om de diverse nevenactiviteiten te plannen en uit te werken en om eventuele verbeterpunten en aandachtspunten te bespreken.

Op de website van ASV’33 en op posters in de kantine wordt hier voortdurend bekendheid aan gegeven. De commissie zoekt actief naar activiteiten die het ‘familiegevoel’ zullen bevorderen en (nieuwe) leden aan ASV’33 zullen binden. Eventuele suggesties zijn van harte welkom bij de commissieleden.

Commissie nevenactiviteiten senioren

Functie Naam Tel Email
Voorzitter Teun de Koning 06-54712728 tjddekoning@gmail.com
Vicevoorzitter Erwin van Dijk 06-31776365 vandijk.erwin@hotmail.com
Lid Hein van de Laar 06-30401852 heindvandelaar@live.nl
Lid Leon van Geel 06-29767240 leonvangeel97@gmail.com
Lid Pim van den Tillaart 06-36346268 pimtilaart@hotmail.com
Lid Thomas Neaum 06-22718319 neaumtom@hotmail.com
Lid Robin van der Steen 06-12279279 robinvdsteen5@gmail.com
Lid Bart Vermeulen 06-20250680 bart.vermeulen2000@hotmail.com
Lid Nic Lentjes 06-19806577 lentjes0805@hotmail.com
Contactpersoon bestuur Hans van Asten 06-27212851 voorzitter@asv33.nl

 

Coordinator van de nevenactiviteiten van de jeugd is

Michael Ketelaars – 0636159742 – michaelketelaar@hotmail.com