ASV'33 Logo

Nevenactiviteiten

Het primaire doel van de commissie nevenactiviteiten is het door middel van activiteiten, vallende buiten de reguliere voetbalcompetities, dichter bij elkaar brengen van leden om het ‘familiegevoel’ te bevorderen. Dit doel wordt nagestreefd door het organiseren van onder andere: periodeafsluitingen, kerstborrel, kaartmiddagen, voetbalquiz, carnavalsavond, seizoenafsluiting, stratenvoetbaltoernooi, vrijwilligersavond, FIFA-voetbalspel, themamiddagen, feestavond, etc. voor senioren.

Daarnaast worden diverse nevenactiviteiten voor de jeugd georganiseerd, zoals seizoensopening, winteractiviteit, kerstzaalvoetbaltoernooi, voorjaarsactiviteit, seizoensafsluiting en voetbalkamp

Commissie nevenactiviteiten junioren

Functie Naam Tel Email
Voorzitter Frans Coppens 06-20888818 flmcoppens@onsbrabantnet.nl
Lid Michael Ketelaars 06-36159742 michaelketelaars@hotmail.com
Lid Joyce Klomp 06-10838739 joyce-klomp@hotmail.com
Lid Henry Pieloor 06-51579002 henrypieloor@kpnmail.nl
Lid Marjolein Smulders 06-22718319 marjolein.smulders@live.nl

Commissie nevenactiviteiten senioren

Functie Naam Tel Email
Voorzitter Erwin van Dijk 06-31776365 vandijk.erwin@hotmail.com
Lid Yvette Dapperens 06-11148166 y.dapperens@gmail.com
Lid Mandy vd Heuvel 06-36168537 mandy.heuvel@hotmail.com
Lid Thomas Neaum 06-22718319 neaumtom@hotmail.com
Lid Teun de Koning 06-54712728 tjhdekoning@gmail.com
Lid Bart Vermeulen 06-20250680 bart.vermeulen2000@hotmail.com
Contactpersoon bestuur Hans van Asten 06-27212851 voorzitter@asv33.nl