ASV'33 Logo

Vrijwilligerszaken

De commissie heeft tot doel om vrijwilligers te werven, te ondersteunen en te begeleiden. Daarbij adviseert de commissie het bestuur over het vrijwilligersbeleid. De commissie zal zich ook bezig houden met de aanvragen van Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG). Onder de commissie valt ook de vertrouwenspersoon. (zie verderop meer hierover)

De commissie is de schakel tussen bestuur en vrijwilliger: vrijwilligers moeten op de hoogte worden gehouden van plannen/wensen bestuur, en problemen waar vrijwilligers tegenaan lopen moeten gecommuniceerd worden naar het bestuur. De commissie stimuleert dat bij de taakinvulling zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen en motieven van de vrijwilligers, ze coördineert de introductie van nieuwe vrijwilligers, regelt eerste bezoek/ontmoeting met de club, rondleiding, wegwijs maken binnen ASV’33.

De commissie bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam Tel Email
Voorzitter Gerjan Beniers 06-15965405 vrijwilligerscommissie@asv33.nl
Lid Anke van Asten 06-53679759 ankevanasten@gmail.com
Secretaris Cor Aarts 0492-382287 coraarts@onsmail.nl
Vacature