ASV'33 Logo

Accomodatiebeheer

Het doel van de commissie accommodatiebeheer is om samen met de gemeente het sportpark met opstallen in een optimale staat te brengen en te houden.

De commissie overlegt maandelijks. Hier wordt doorgenomen wat er goed is maar vooral wat er nog gedaan c.q. verbeterd kan worden. De voorzitter maakt dit dan bespreekbaar binnen het bestuur of bespreekt dit met de coördinator van de gemeente Laarbeek.

Samenstelling:

Functie Naam Tel  
Voorzitter Marthie van Alem 06-23608861 Bestuurslid
Lid Pieter Penninx 06-22698650
Lid Pierre Driessen 06-20165219

De VUT-club bestaat uit de volgende personen

Naam Tel
Jos Rovers 0492-382001
Frans Verschuuren 06-10565327
Toon Frenken 0492-381973
Pieter Penninx 06-22698650
Martien van den Heuvel 0492-382673
Cor Aarts 0492-382287