ASV'33 Logo

Column

Column December 2021

Wisselbeleid.
++++++++++

Na de door een globale epidemie geslotensportvelden en inmiddels gelukkig weer geopende en opnieuw gesloten voetbalvelden mochten de toeschouwers weer een plekje opzoeken langs de groene grasmatten in de herfst. Op de laatste zondag in oktober kon ik zodoende weer genieten van een voetbalwedstrijd tussen twee regionale teams uit de lagere contreien van het amateurvoetbal. Na een korte wandeling rondom het veld via de kant waar regelmatig een voetbal die niet goed gericht was de tennisbaan wist te bereiken werd er vanaf de tribuneal geroepen dat  ik moest voortmaken daar de scheidsrechter het beginsignaal al had afgegeven. De tribune was redelijk bezet en uiteindelijk vond ik een plekje naast een man getooid met een uitermate fraaie welgevormde hoed. Rondom mij bevonden zichop de tribunebankjes een aantal supporters van de voetballers die op het veld ronddartelden als koeien die na een winter in de stal weer de weidegang maakten.  De twee teams speelden een lekker partijtjemet elkaar en genoten zichtbaar van het feit dat zij inmiddels voor de zoveelste keer weer een balletje mochten trappen.

In de tussentijd vermaakten de toeschouwers op de tribune zich met hun beoordelingen van de wedstrijden die zij de afgelopen tijd gevolgd hadden op de televisie en bovendien wisten zij hun kundige commentaar daarop los te laten. Een van de gespreksthema’s was het wisselbeleid van de topcoaches uit de hoogste betaald voetbal afdeling in Nederland. De meningen onder de deskundige tribuneklanten sloten redelijk op elkaar aan. Onophoudelijk veranderen in het team leidde tot onduidelijkheid voor de spelers en voor de clubvolgers, de deskundigen, de analytici en de  ingewijden voor het managementbeleid. Ondertussen vorderde de wedstrijd voor de tribune en nam de thuisspelende vereniging een voorsprong. Daaropvolgend werden drie spelers na een minuut of twintig van het veld gehaald en vervangen door verse krachten waardoor het team enigszins anders kwam te staan. De uitspelende ploeg maakte daar gebruik van en schopte de gelijkmaker binnen.  Een speler kreeg en gele kaart en diende voor tien minuten rust te nemen.

Deze regel was voor mij onbekend en zou een oplossing voor buitensporig gedrag op het veld moeten zijn. De KNVB, de Koninklijk Nederlandse voetbalbond had dit ingevoerd om gemoederen en temperament te bedaren. Deze wedstrijd vroeg echter niet om ingrijpen om uit de hand lopend enthousiasme af  te koelen. In de tussentijd volgde een nieuwe wisseling van een paar spelers. Het uitvloeisel van deze verandering had tot gevolg dat het thuisteam nu zijn beste momenten had in de eerste helft en opnieuw een voorsprong nam. De bezoekers bleven overigens in dezelfde samenstelling hun wedstrijd vervolgen. Navraag van mij aan de andere voetbalaanhangers leerde me dat de KNVB een reglementswijziging had geïntroduceerd. Namelijk dat een team in de lagere regionen van het senioren amateurvoetbal onbeperkt mocht wisselen tijdens de wedstrijd. Zo gingen de partijen de rust in met een voorsprong voor de thuisclub en maakte ik een korte wandeling om daarna mijn plekkie op de tribune weer in te nemen. Inmiddels  betraden de beide ploegen, verzadigt door een kopje thee enna eventueel een plasje gedaan te hebben, opnieuw het ongelijkmatige terrein.

Tot mijn verbazing en die van andere toeschouwers had de wisselcoach opnieuw toegeslagen. Het team was opnieuw omgevormd en een van de spelers had inmiddels op drie verschillende posities gespeeld.Meerdere keren werd het team gedurende de matchdoor elkaar gehusseld. Het gevolg van al dat transformeren oftewel omruilen zou na korte tijd zijn vruchten afwerpen, want de voorsprong van de thuisploeg werd omgezet in een achterstand van twee doelpunten en de wedstrijd ging uiteindelijk verloren. De bezoekende ploeg hield zich overigens aan de normale wijze van wisselen, twee veranderingen, en deze ploeg speelde bijna de gehele wedstrijd in een ongewijzigde opstelling. Nog geen tien jaar geleden was het bij veel voetbalverenigingen zelf zo dat coaches voor resultaat gingen en pas in de laatste minuten wanneer de buit binnen was hun twee of drie zwakste spelers nog een paar minuten mee lieten spelen. Dat was nou ook weer niet de bedoeling aangezien ook die jongens contributie betaalden. Maar om een voetbalwedstrijd te behandelen als een handbal- of basketballwedstrijd gaat te ver. Het is alsof je een kind zijn favoriete speeltje geeft en na een kwartier zegt. :”Nu even gaan zitten en toekijken en daarna mag je weer.” Dan zegt een kind :” Dan ga ik liever iets anders doen.”
Goed idee van de KNVB!!!!

Langs de kalklijn.
+++++++++++++