ASV'33 Logo

Vertrouwens contact persoon

Dit is een aparte functie die in onafhankelijk van de commissie en bestuur fungeert. De vertrouwenspersoon is een persoon aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Dat kunnen zaken zijn
die bijvoorbeeld betrekking hebben op pesterijen, discriminatie, seksuele intimidatie of persoonlijke problemen. Ook kan het te maken hebben met problemen tussen bepaalde personen die hierdoor niet goed kunnen samenwerken. De vertrouwenspersoon is iemand die over het algemeen het niet erg vindt om problemen van anderen aan te horen en daar eventueel bij te helpen. Doel is in eerste instantie om de problemen samen op te lossen of de vertrouwenspersoon geeft adviezen aan de betreffende persoon of
hij/zij maakt een rapport (met adviezen) dat naar het bestuur gaat.


Contactgegevens:
Rob de Fockert
Tel: 06-58915032
Email: vertrouwenspersoon@asv33.nl