ASV'33 Logo

Bestuur

Bestuur van ASV’33 bestaat uit:

Functie Naam Tel Email
Voorzitter Hans van Asten 06-27212851 voorzitter@asv33.nl
Secretaris Joery Driessen 06-81117909 secretariaat@asv33.nl
Penningmeester Marianne van der Stappen 06-22478811 penningmeester@asv33.nl
Wedstrijdzaken Frank Nooijen 06-30888908 frenk27@hotmail.com
Sponsoring Rob Kerkhof 06-21500044 sponsoring@asv33.nl
PR/Communicatie Bart van Zundert
(alsmede privacy-coördinator)
06-14280750 info@asv33.nl
Accommodatie beheer Marthie van Alem 06-23608861
Voetbalzaken Adrie van der Vleuten 06-51426573
Vrijwilligerszaken Contactpersoon Hans van Asten
Nevenactiviteiten Contactpersoon Hans van Asten

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.