ASV'33 Logo

Voetbalzaken

De commissie voetbalzaken is (eind)verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het technische jeugdbeleid zoals beschreven in het jeugdplan alsmede het technische beleid voor de senioren en de vrouwen.

De commissie voetbalzaken bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam Tel Email
Bestuurslid Robbert Roche 06-29141377
Commissielid Niek Swinkels 06-34818697
Coordinator voetbalzaken jeugd bovenbouw Willian Vlemmings 06-19940002 voetbalzakenjeugd@asv33.nl
Technisch coordinator voetbalzaken jeugd bovenbouw Vacature
Coordinator voetbalzaken jeugd onderbouw Ramon de Vries 06-14202935 voetbalzakenjeugd@asv33.nl
Technisch coordinator voetbalzaken jeugd onderbouw Goord van Asten 06-53248926 voetbalzakenjeugd@asv33.nl
Lief en leed jeugd Frans Coppens 06-20888818 voetbalzakenjeugd@asv33.nl
Secretaris voetbalzaken jeugd Ralf Migchels 06-15887225 secretariaatjeugd@asv33.nl
Coordinator selectie (1-2) Adrie van der Vleuten
Coordinator lagere elftallen (3 t/m 8) Vacature