ASV'33 Logo

Wedstrijdzaken

De commissie wedstrijdzaken is verantwoordelijk voor de volgende punten:

  • Wedstrijdprogramma’s alle elftallen
  • Oefenprogramma’s
  • Toernooien alle elftallen
  • Afgelastingen
  • Materialen (voetballen, shirtjes, hesjes, etc.)
  • Scheidsrechterszaken (begeleiding, opleiding, indeling, etc.)

Tevens worden contacten gelegd c.q. onderhouden met o.a.: scheidsrechters, leiders, trainers, consul, andere verenigingen, KNVB.
Deze punten zullen voor alle teams geregeld worden (door diverse personen die een duidelijke verdeling hebben).
Er wordt ook een persoon aangewezen die alle zaken omtrent de scheidsrechters regelt (indeling wedstrijden, opleiding, begeleiding, etc.).

De commissie bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam Telefoon
Voorzitter / Wedstrijdsecretaris Frank Nooijen 06-30888908
Wedstrijdsecr. jeugd Wilfran van Hugten 06-55765035
Toernooien jeugd Vacature
Algemeen Pierre Driessen 06-20165219
Scheidsrechterszaken senioren Pieter Penninx 06-22698650
Scheidsrechterszaken Carrie van de Beek 06-51875803
Consul Geert Raaijmakers