ASV'33 Logo

Boeteregeling

ALLE boetes dienen door de spelers zelf betaald te worden voor aanvang of vertrek naar de eerstvolgende wedstrijd aan commissie wedstrijdzaken of aan de jeugdcommissie. Niet tijdig betalen
betekent automatisch niet spelen. Strafzaken (o.a. als gevolg van een rode kaart) zijn tevens ten laste van desbetreffende persoon. Niet op komen dagen voor een wedstrijd zijn ten laste van het betreffende elftal.
Bij rode kaarten zal er bij elke rode kaart twee punten in mindering worden gebracht bij het betreffende elftal op het periodekampioenschap binnen ASV’33, dit bovenop de maatregelen die er al zijn.