ASV'33 Logo

Mogelijkheden sponsoring ASV’33

Algemeen
Naast contributie-inkomsten is sponsoring de tweede financiële peiler van een amateur voetbalvereniging. ASV’33 heeft als doel om ieder individu het genot te verschaffen van de sport voetbal. Om het voetbal toegankelijk (lees: betaalbaar)  te houden voor ieder individu is sponsoring een welkome aanvulling binnen de financiële huishouding.  Het primaire doel van de commissie sponsoring bestaat daardoor uit het verwerven van financiële middelen om voetbalvereniging ASV’33 een gezonde financiële basis te bieden. Als tegenprestatie biedt voetbalvereniging ASV’33 een regionaal platform voor onze sponsoren. Iedere sponsor kan op deze manier zijn naamsbekendheid verbeteren en zijn betrokkenheid tonen. De sponsor draagt door zijn bijdrage direct bij aan de spelvreugde van veel leden en toeschouwers. Daarnaast zijn deze leden en toeschouwers mogelijk ook werknemers of klanten van deze sponsor. Op deze manier bent u van absolute, toegevoegde waarde over de gehele breedte van onze vereniging.

Besteding sponsorgelden
De verworven sponsorgelden worden aan een keur van activiteiten c.q andersoortige zaken besteed zoals:  aanschaf spelmaterialen, opleiding trainers, toernooien, het jeugdkamp, diverse nevenactiviteiten voor de jeugd en senioren, onderhoud sportpark, gebruikskosten sportpark en het huren van de sporthal voor zowel jeugd als senioren tijdens de wintermaanden.

Algemene sponsoring en Teamsponsoring
Naast hele interessante algemene sponsormogelijkheden zoals o.a. een reclamebord is het natuurlijk mogelijk om een voetbalelftal te sponsoren middels teamsponsoring. U kunt hierbij denken aan reclame op voetbaltenues, trainingspakken, voetbaltassen en voetballen.

Club van 33
Onze club van 33 geniet een “status aparte” binnen de sponsorcommissie. De leden van de Club van 33 sponsoren jaarlijks een bijdrage van € 33,–. Deze bijdrage wordt specifiek aangewend voor het organiseren van allerlei activiteiten ten behoeve van onze jeugdafdeling. Reeds vele jaren wordt er door de Club van 33 bijgedragen in het succesvolle Kerstzaalvoetbaltoernooi, diverse jeugdtoernooien, alsmede diverse andere jeugdgerelateerde activiteiten binnen ASV’33. U kunt zich voor de Club van 33 aanmelden als particulier en/of als zakelijke sponsor naast één van de basis sponsorovereenkomsten, zoals reclamebord, website-vermelding of teamsponsoring.

Een overzicht van de sponsormogelijkheden vind je via deze link:

ASV’33_Sponsormogelijkheden

Continuïteit sponsoring
Ontegenzeggelijk vinden wij het erg belangrijk om een nauwe binding te hebben met de Aarlese, dan wel Laarbeekse gemeenschap. Om de voor ons zeer waardevolle sponsor-relatie te waarborgen evalueren wij regelmatig de lopende sponsorovereenkomsten met onze sponsoren. Zodoende proberen wij onze relatie nog hechter te maken en kunnen de vereniging en de sponsor elkaar wellicht versterken en/of aanvullen in bepaalde dienstverlening en/of communicatie.

Sponsor van ASV’33? Het overwegen waard!
Graag treed de sponsorcommissie vrijblijvend met geïnteresseerden in overleg om de interessante sponsormogelijkheden binnen ASV’33 te bespreken. Bel met één van onze leden van de sponsor-commissie https://www.asv33.nl/vereniging/organisatie/sponsoring-2/ of stuur een mail naar sponsoring@asv33.nl