ASV'33 Logo

Pedagogische ondersteuning

ASV’33 wil graag een omgeving aanbieden waarin jongeren op een veilige en vooral ook plezierige manier kunnen voetballen. Om dit te realiseren zijn we vanaf het voetbalseizoen 2016/2017 met de pedagogische ondersteuning voor leiders/trainers en ouders gestart. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan een duurzaam pedagogisch klimaat op de sportvereniging en willen we de vereniging ondersteunen in het uitbannen van negatief gedrag van leden

Elke jeugdleider, trainer of ouder die op de een of andere manier problemen ondervindt/ziet kan met Sander van de Waarsenburg of Robert Roche contact opnemen zodat zij ondersteuning kunnen bieden bij het oplossen van vragen rondom negatief gedrag.

Lees hier het pedagogisch ondersteuningsplan