ASV'33 Logo

PR / Communicatie

Het doel van de commissie PR en Communicatie is om de vereniging ASV’33 op een zo goed en helder mogelijke wijze, zowel intern (naar de leden) als extern (sponsoren, gemeente, Aarle-Rixtelse gemeenschap en andere belanghebbenden), te “verkopen”.

De commissie bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam Tel Email
Voorzitter Bart van Zundert 06-14280750 info@asv33.nl
Website Willian Vlemmings 06-19940002 info@theunitdesign.nl
Nieuwsbrief Ivo Opheij 06-50548012 Imjg.opheij@gmail.com
Columnist Rob de Fockert 06-58915032 rjcldefockert@onsbrabantnet.nl