ASV'33 Logo

Jeugdspeler

Gedragsregels jeugdspelers

Voor de jeugdspelers is een aantal voorschriften opgesteld, dat in acht genomen moet worden om het voetballen als teamsport op een veilige en goed gecoördineerde manier te kunnen beoefenen met respect voor elkaar en tegenstanders en elkanders bezittingen en accommodatie.

Zo geldt voor de jeugdspelers:

• Zorg dat je op wedstrijddagen ruim op tijd (30 minuten bij thuiswedstrijden) voor de wedstrijd of het vertrek aanwezig bent op ons sportpark.

• Bij verhindering voor een wedstrijd moet je voor donderdagavond 19.00 uur afzeggen bij de leider van jouw team (uitzonderingen daargelaten). Bedenk, dat er sprake is van een teamsport en dat het team op jou rekent. Zeg dus alleen af wanneer je een goede reden hebt.

• Te laat of niet op een training zijn (zonder afmelden) houdt in, dat de betreffende speler niet in de basis staat voor de eerstkomende wedstrijd.

• Het is jeugdspelers niet toegestaan zonder overleg met hun leider uit te komen voor een ander jeugdteam. Ook het uitkomen voor een seniorenteam kan eerst na overleg met de jeugdcoördinator van de A-junioren.

• Zorg ervoor, dat je minimaal vijf minuten voor aanvang van de training op het trainingsveld aanwezig bent.

• Bij verhindering voor een training meld je dit aan de trainer

• Bij een training wordt het materiaal uitgedeeld door de trainer. Het is dus verboden om zelf spullen te pakken uit het materiaalhok.

• Zorg tijdens trainingen voor aangepaste kleding naar gelang de weersomstandigheden.

• Zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden is het dragen van scheenbeschermers verplicht.

• Zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden is het dragen van sieraden niet toegestaan in verband met blessuregevaar voor jezelf en je mede-/ tegenspelers.

• Geef je sieraden en andere waardevolle zaken zoals portemonnees en GSM’s af aan de trainer/leider.

• Zowel na de trainingen als na de wedstrijden is douchen verplicht. Slechts na overleg met de trainer/leider wordt hier van afgeweken.

• Gedraag je sportief ten opzicht van je medespelers en je tegenstanders en toon respect voor de trainers, leiders en overige aanwezigen op het sportpark (en daarbuiten).

• Zorg ervoor, dat de kleedkamers netjes achterblijven zowel na een training als na een wedstrijd en onthoud je van vernielingen van andermans eigendommen.

• Zorg ervoor, dat je ASV’33 uitrusting altijd in goede staat verkeert.

• Je mag niet roken voor en tijdens een wedstrijd of training.