ASV'33 Logo

Contributie

Contributie

De contributiebedragen bedraagt per 1-1-2023:

  • Rustende leden –  € 17,75 per kwartaal
  • Mini’s – € 24,75 per kwartaal
  • Jeugd t/m JO14 –  € 32,25 per kwartaal
  • Jeugd vanaf JO15 –  € 34,75 per kwartaal
  • Senioren –  € 42,25 per kwartaal
  • Veteranen betalen extra € 4,00 per kwartaal

Als je 4 jaar wordt, kan je lid worden van de Mini’s. Afhankelijk van het aantal spelers wordt je bij het bereiken van de leeftijd van 6 jaar doorgeschoven naar de JO9-categorie. Normaal zal dit zijn bij de aanvang van een nieuw seizoen of bij de start van de voorjaarscompetitie.

Contributie dient te geschieden via automatisch incasso (per kwartaal). Machtigingsformulieren zijn opgenomen in het aanmeldingsformulier en zijn verkrijgbaar in de bestuurskamer. Na beëindiging van het lidmaatschap stopt de machtiging automatisch. Er is minimaal een half jaar contributie verschuldigd.
Indien men meerdere malen nalatig is in een betaling is men niet meer speelgerechtigd en wordt het lidmaatschap stilzwijgend beëindigd.

IBAN nr voor de contributie is: NL81 RABO 0101492219
t.n.v.v.v. A.S.V.’33 o.v.v. naam, lidnummer en periode waarop betaling betrekking heeft.