ASV'33 Logo

Lid worden

Lid worden

Om lid te worden van ASV’33 volg je de volgende stappen:

Vul dit inschrijfformulier ASV’33 in;
– Dit formulier kun je vervolgens op een wedstrijddag (zaterdag of zondag) inleveren in de bestuurskamer. Pasfoto dient na aanmelding zelf via de voetbal.nl app geplaatst te worden;
– Als je vragen hebt, stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@asv33.nl o.v.v. je naam, adres en telefoonnummer. Hierna zal er contact worden opgenomen.

Je kunt zelf ook contact opnemen met:

Functie Naam Tel Mail
Algemeen Toon Bekkers 0492-382359 ledenadministratie@asv33.nl
Veteranen Harold van Bommel 06-10100729 haroldvanbommel@gmail.com

Op het formulier machtig je ASV’33 om de contributie per kwartaal te innen en éénmalig het inschrijfgeld.
Als je jezelf opgegeven hebt als lid, geldt dit voor minimaal een half jaar.

Proeftrainingen
Weet je nog niet zeker of je lid wilt worden van ASV’33 en wil je graag eerst enkele keren meetrainen, dan is dit uiteraard mogelijk. Wil je hiervan gebruik maken, stuur dan een e-mail naar voetbalzakenjeugd@asv33.nl en vermeld hierbij je naam, telefoonnummer en geboortedatum. De coördinator zal dan contact met je opnemen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn en bij welk team je mee kunt trainen.

Contributie
De contributie bedraagt per 1-1-2023

  • Rustende leden –  € 17,75 per kwartaal
  • Mini’s – € 24,75 per kwartaal
  • Jeugd t/m JO14 –  € 32,25 per kwartaal
  • Jeugd vanaf JO15 –  € 34,75 per kwartaal
  • Senioren –  € 42,25 per kwartaal
  • Veteranen betalen extra € 4,00 per kwartaal

Als je 4 jaar wordt, kan je lid worden van de Mini’s. Afhankelijk van het aantal spelers wordt je bij het bereiken van de leeftijd van 6 jaar doorgeschoven naar de JO9-categorie. Normaal zal dit zijn bij de aanvang van een nieuw seizoen of bij de start van de voorjaarscompetitie.

Contributie dient te geschieden via automatisch incasso (per kwartaal). Machtigingsformulieren zijn opgenomen in het aanmeldingsformulier en zijn verkrijgbaar in de bestuurskamer. Na beëindiging van het lidmaatschap stopt de machtiging automatisch. Er is minimaal een half jaar contributie verschuldigd.
Indien men meerdere malen nalatig is in een betaling, is men niet meer speelgerechtigd en wordt het lidmaatschap stilzwijgend beëindigd.

IBAN-rekeningnummer voor de contributie is: NL 81 RABO 0101 4922 19
t.n.v. ASV’33 o.v.v. naam, lidnummer en periode waarop betaling betrekking heeft.

Overschrijvingen
Wie wil overschrijven naar een andere vereniging dient een overschrijvingsformulier in te vullen (deze formulieren zijn verkrijgbaar in de bestuurskamer).
Als aan alle verplichtingen (m.n. contributie en afhandeling eventuele boetes) is voldaan, wordt dit formulier door de wedstrijdsecretaris van de vereniging ondertekend.

Toestemming voor overschrijving tussen voetbalverenigingen wordt door de KNVB verleend, indien:
– tijdens het seizoen: als er een geldige reden is, o.a. verhuizing naar een andere plaats die meer dan 15 km verderop ligt;
– voor een nieuw seizoen: als het formulier tijdig, dus niet later dan 15 juni, bij de KNVB is.

Stichting leergeld
Heb je hulp nodig bij het kunnen laten sporten van je kinderen kijk dan voor meer informatie op de website van stichting Leergeld Gemert e.0. https://www.leergeldgemert.nl/