ASV'33 Logo

Column

Column November 2019

Ontslag.
+++++++

De tribune werd bevolkt door de doorgewinterde supporters van de club. Met hun zoontjes en dochtertjes, voorzien van een toetertje en aangekleed met het trainingspak van hun favorieten, wachten ze op het beginsignaal van de scheidsrechter. In hun vertrouwde hoek van de tribune bivakkeerden de  onvervalste fanatieke bewonderaars van hun favoriete ploeg. Inmiddels was de competitie in oktober aanbeland. De afgelopen voorgaande voetbalpotten hadden zegge en schrijven twee punten opgeleverd. Vandaar dat er niet echt een juichstemming heerste onder de aanhangers van de vorig seizoen nog zo geroemde voetballers. De spanning onder de voetballiefhebbers was langzaamaan opgevoerd naar een hoogtepunt wat bij een eventueel verlies vandaag weleens tot overkoken zou kunnen leiden. In de bestuurskamer was het bestuurscollege al de avond van te voren ingefluisterd door clubfanaten  over de toegenomen agitatie onder de leden en de supporters van de vereniging.

Enigszins opgefokt en nerveus waren de verantwoordelijke mannen en vrouwen voor het welzijn van de club, zijnde het bestuur vroegtijdig voor het begin van de wedstrijd  in de ontvangstruimte binnen gedruppeld. Was het een goed idee om de trainer te ontslaan? De meningen waren verdeeld onder de notabelen en bewindslieden , die gewetensvol met hun gevoelens en opvattingen voor de spelers en de trainer hun koffie of thee naar binnen slobberden. Iedere individuele afweging is natuurlijk afwijkend van de andere personen die het verantwoordelijke bestuurscollege vertegenwoordigen. Zo heb je natuurlijk het bestuurslid technische zaken. Na langdurig wikken en wegen en het voeren van gesprekken met meerdere kandidaten was die, zogezegd in overleg met zijn medesecondanten, tot het uiteindelijke gemotiveerde besluit gekomen om deze trainer ruim voor het begin van het vorige seizoen aan te nemen.

Bovendien besloot hij in zijn wijsheid , hoegenaamd met medeweten van het technisch comité , tot verlenging van het contract een maand of vijf voor het begin van het nieuwe seizoen. Uiteraard werd het contract unaniem met welbevinden van het voltallige bestuur verlengd voor de periode van een seizoen. Niet teveel risico nemen wat betreft de duur, een jaar moet kunnen ook vanwege de financiële aspecten. Het zou zomaar kunnen dat om wat voor reden dan ook de trainer door deze of gene niet meer gepruimd zou worden. De zevende colonne bestaat altijd en is een begrip geworden in ons polderlandschap. Op het moment dat zaken zich ontwikkelen die niet gewenst zijn voor invloedrijke personen ,vul maar in, binnen de club. komt deze colonne in beweging. In de kantine babbelt men er lustig op los aan de bar, tijdens de kaartavondjes, bij de biljartwedstrijden en langs de lijn bij de jeugdwedstrijden. In de krant verschijnen suggestieve journalistieke artikelen. In praatprogramma’s op radio en televisie weten veronderstelde analisten, journalisten en insiders het naadje van de kous en komen met de beste oplossingen aanzetten zonder inspirerend te zijn.

Vanzelfsprekend worden eveneens binnen het bestuurlijk apparaat individueel afwegingen  gemaakt. Altijd loopt er wel eentje rond die nog een kennis, bekende of vriend heeft die nog een leuke trainer weet. Op de tribune wordt voor de wedstrijd geopperd door ongeveer de helft van de aanwezige liefhebbers en fanatiekelingen dat de trainer prima is maar de spelers er niks van kunnen. Vorig jaar heeft de coach zich met de nu verdoemde voetbalkwaliteiten van deze spelers weten te handhaven. De andere helft is wel klaar met die gast. Afgelopen jaar was het al niks en nu is het nog minder. In zijn algemeenheid is uit onderzoek gebleken dat het ontslaan van een trainer over het algemeen wel leidt tot betere resultaten. Al is er enig voorbehoud aan verbonden. Vaak worden trainers in een vroeg stadium ontslagen. Dus kun je je afvragen of en indien de trainer zou blijven de resultaten zouden verbeteren. Verlies kan ontstaan door pech. De geluksfactor in voetbal is vijftig procent oftewel het kan meezitten of tegenzitten. Wetenschappelijk werd vastgesteld, nadat getoetst werd gedurende tien wedstrijden voor de ontslagen trainer en de nieuw aangestelde trainer, dat de nieuwe coach gemiddeld bijna de helft meer punten haalde. De voorzitter van de club mag bepalen, zodra hij alles op een rijtje heeft gezet, aan intriges , cijfers, persoonlijke indrukken en voorgevoel ,wat te doen.

Langs de kalklijn.
+++++++++++++