ASV'33 Logo

Column

Verklaring omtrent gedrag.
++++++++++++++++++++

Zoals bij iedereen bekend zal zijn, of niet, is de vereniging ASV’33 net als de meeste sportverenigingen in Nederland bezig met verwerken van VOG’s, verklaringen omtrent gedrag. De verantwoordelijken , het bestuur, willen de vereniging vrijwaren van problemen bij het begeleiden van kinderen. Om de zoveel tijd duiken er verhalen op van personen die bij hun club, of bij meerdere clubs hun handjes of wat dan ook niet hebben kunnen beheersen. Deze verachtelijke daden van figuren, die hun impulsen en neigingen niet onder controle hebben, zijn bij verenigingen, persona non grata, ongewenst. Achter de gedragingen en de handelswijze van de daders zit over het algemeen een historie verstopt die leidde tot deze ongerechtvaardigde daden. Therapeuten, psychologen, rechters en wetenschappers hebben kilometers lange onderzoeksverslagen , plannen van aanpak en gerechtelijke rapporten vervaardigd.

Een element is aan geen twijfel onderhevig en dat is dat zulke personen bij kinderen weggehouden dienen te worden. Als junior voetbalde ik in de C1 van mijn voetbalclub. Op woensdagmiddag trainden wij van twee uur tot half vier op een gravelveld met nog een mannetje of dertien, veertien. Onze trainer voetbalde in het eerste en we waren uiteraard behoorlijk onder de indruk van zijn technische en tactische voetbalkennis en kwaliteiten. Bovendien wist hij ons met zijn grappen en grollen iedere keer dat we kwamen trainen prima te vermaken. Met veel plezier verschenen wij voetballertjes dan ook iedere woensdagmiddag op de training of het nu regende, sneeuwde , de zon scheen of de wind de gravel onze kuiten zandstraalde. Langs het trainingsveld stond vaak een klein dikbuikig mannetje naar onze trainingsoefeningen te kijken. Alle jongetjes kenden hem en we maakten ons niet druk om zijn aanwezigheid. Ons wereldje was zodanig klein dat onze omgeving bestond uit zo’n tien vierkante kilometer Helmond. Daarin bevonden zich ons huis, onze jongensschool en de meisjesschool , de straten waar we speelden, de kerk, de velden met de gemeentelijke houten doelen en de achterliggende weidevelden met de sloten. En daar hoorde ook het mannetje bij naast het trainingsveld. Hij zei niks en keek naar ons kereltjes.

Na de trainingsarbeid verdwenen wij naar de kleedkamer om te douchen. De trainer liet zich niet zien en wij gingen onze gang onder de sproeiers. Een beetje flauwe kullen met water zoals jongens dat doen , wat klooien met zeep en afvoerputjes zonder er een rotzooi van te maken. Op een gegeven moment stond dat mannetje ook in de kleedkamer met een smoes, welke weet ik niet meer. Maar mijn maatjes en ik wisten waar het hem om te doen was namelijk onze naakte lijfjes bekijken. Het mannetje kreeg van ons ook een naam , die hij verder altijd gedragen heeft wanneer wij hem waar dan ook ontwaarden. Hij heette frietje met mayonaise. Het is aan ieders fantasie om de naamgeving te ontrafelen. Het duurde enige tijd voor onze trainer in de gaten kreeg wat er speelde. Op het moment dat hij dit echter vaststelde vond er een heftige woordenwisseling tussen hem en het mannetje plaats.

Daarna zagen we het mannetje niet meer terug bij het trainingsveld. Zo hebben er zeker in de daarop volgende jaren, het speelde ongeveer vijftig jaar geleden, natuurlijk vele incidenten en gebeurtenissen plaatsgevonden. Bovendien ging het op bepaalde momenten volledig mis en leverde deze kwesties veel droefheid en verdriet op voor alle betrokkenen. Eenieder dient zich in deze grote ,zogenaamd bekende gedigitaliseerde en media wereld, bewust te zijn van deze gevaren die onze kinderen kunnen treffen. Wel goed nadenken voor je gaat roepen. Uiteindelijk leidt de ontwikkeling van opsporingswerk van deskundigen, ingewijden en specialisten ertoe dat er regels en wetgeving door ons parlement worden gepresenteerd en uitgezet. Vandaar dat het goed is dat onze club eventuele problemen middels een verklaring omtrent gedrag bij onze vrijwilligers tracht te voorkomen. Alhoewel deze actie nooit waterdicht zal zijn geeft het wel een gevoel van veiligheid.

Langs de kalklijn.
+++++++++++++