ASV'33 Logo

Column

Voetbal in ontwikkeling.
+++++++++++++++++++

Om een uur of tien komen de sterren van de voetbalclub in hun trainingskloffie vanuit de luxe omkleedaccommodatie   naar buiten. Gezellig met elkaar leuterend om dan na een veertigtal meters al babbelend de picobello grasvelden te betreden. En op een andere plek ergens s’middags in den lande tegen een uur of half zes arriveren de pupillen van de dorpsclub gemoedelijk kletsend op het voetbalcomplex om zich om te kleden voor de training vanaf zes uur.  Wanneer je die twee groepen met elkaar zou vergelijken kom je tot de conclusie dat hun gedrag zich zo goed als hetzelfde manifesteert. Zodra de achtergronden aanbod komen wordt al snel duidelijk waarom het zo gemoedelijk is in de beide groepen. De dikverdienende vedetten spelen al wekenlang een soort voetbal waar de menigte van smult. Het voetbalplezier straalt van hun dure benen, voeten en gezichten af. De kindertjes komen net uit school en verheugen zich op de leuke verhalen die ze elkaar te vertellen hebben nadat de meester hen na de lesdag heeft losgelaten.

De vedetten zijn eigenlijk net als de kleine koters. Voor allebei de groepen is hun drijfveer lol hebben met elkaar. De trainer of coaches ,net wat je het noemen wilt , bepalen voor een groot gedeelte hoe de stemming is. En zeker is het zo dat resultaat beïnvloeden mogelijk is wanneer je de juiste benadering toepast. Voor de jonge gastjes is de sfeer een van de belangrijkste aspecten. De vraag werpt zich dan op : hoe ga je de sfeer dan creëren? De Koninklijke Voetbal Bond en ook psychologen  hebben  daar uiteraard uitgebreid over nagedacht en onderzoek naar gedaan. Uiteindelijk blijken een aantal elementen die naar voren gebracht worden eigenlijk ook de voorwaarden voor de grote jongens . Al speelt daar het resultaat eveneens een  rol, Maar dat resultaat is beïnvloedbaar door de basis- en randvoorwaarden optimaal uit te zetten. De band tussen de jongelui zal optimaal dienen te zijn. Daaruit vloeit automatisch voort dat de een wat voor de ander wil doen. De trainer beschikt over inlevingsvermogen wat zich uit in navraag doen bij de speler wanneer er eventueel iets speelt. Dat er iets speelt hoeft niet iets negatiefs te zijn. Over het algemeen heeft een ervaring die vervelend of tof is invloed op het gedrag. Door ernaar te informeren bij de persoon en vooral ook door jezelf kwetsbaar op te stellen als coach kun je eventueel zorgen voor een andere gemoedsstemming.

Ingeval de jongelui met veel plezier met de bal bezig zijn en de vreugde hoogtij viert stimuleer dan  het spelletje door wat langer door te spelen met datgene waarmee je bezig bent. Een pluimpje op zijn tijd doet wonderen . Bovendien kunnen de spelers deze pluimpjes ervaren als leuk en zullen ze elkaar ook pluimpjes geven. En hup daar is meteen het begrip voor elkaar. Tekortkomingen bij elkaar zullen minder aandacht krijgen aangezien men onbewust weet dat ook gebruik gemaakt kan worden van de bij de ander aanwezige kwaliteiten. Uiteraard kan er geen sprake zijn van wanorde. Een rommeltje heeft een desastreuze uitwerking op het groepsgebeuren. In dit aspect heeft de coach een uitermate belangrijke rol . Op basis van het respect wat er voor de trainer is maakt de trainer afspraken  over de aanvang van de training en welke gevolgen er bijvoorbeeld verbonden zijn aan te laat komen. In Nederland is het wel zo dat men gewend is te discussiëren over een overtreding van de regels. Aangezien niet een hele groep kan wachten wordt er dan achteraf gesproken over het voorval zodat niet een hele groep hoeft te blauwbekken. De structuur en de ontspannen  sfeer zijn een basiselement van een goed klimaat. In gesprekken , individueel of groepsgewijs, geef je elkaar de mogelijkheid om verantwoording te nemen. Kinderen en volwassenen vinden het fijn indien ze het idee hebben dat ze worden gehoord. Deze vorm van opgemerkt te worden voelt als respect afdwingen. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat gedurende een wedstrijd de bal honderd negentig keer van ploeg wisselt. Dat betekent dat er nogal wat fouten gemaakt worden. Elke speler dient dan ook te beseffen dat fouten vanzelfsprekend zijn. Kunst is om daarmee om te gaan. Wanneer de omstandigheden in de groep optimaal zijn , kun je daar met elkaar over spreken. En dan blijkt het voortraject,sfeerontwikkeling, het belangrijkste te zijn.

Langs de kalklijn.
+++++++++++++