ASV'33 Logo

Voetbalzaken

De commissie voetbalzaken is (eind)verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het technische jeugdbeleid zoals beschreven in het jeugdplan alsmede het technische beleid voor de senioren en de vrouwen.

De commissie voetbalzaken bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam Tel Email
Voorzitter Adrie van der Vleuten 06-51426573 technischecommissie@asv33.nl
Secretaris technische zaken Ralf Migchels
Hoofd voetbalzaken jeugd Vacature
Assistent voetbalzaken jeugd
(bovenbouw)
Willian Vlemmings 06-19940002 voetbalzakenjeugd@asv33.nl
Coordinator voetbalzaken jeugd onderbouw Goord van Asten voetbalzakenjeugd@asv33.nl
Assistent voetbalzaken jeugd
(onderbouw)
Frans Coppens 06-20888818 voetbalzakenjeugd@asv33.nl
Assistent voetbalzaken jeugd
(onderbouw)
Ramon de Vries 06-14202935 voetbalzakenjeugd@asv33.nl
Coordinator Selectie Vacature
Coordinator lagere elftallen Vacature
Coordinator vrouwen Vacature