ASV'33 Logo

Voetbalzaken

De commissie voetbalzaken is (eind)verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het technische jeugdbeleid zoals beschreven in het jeugdplan alsmede het technische beleid voor de senioren en de vrouwen.

De commissie voetbalzaken bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam Tel Email
Voorzitter Adrie van der Vleuten 06-51426573 technischecommissie@asv33.nl
Secretaris technische zaken Vacature
Hoofd voetbalzaken jeugd Heino Raaijmakers 06-42670471 voetbalzakenjeugd@asv33.nl
Assistent voetbalzaken jeugd
(bovenbouw)
Willian Vlemmings 06-19940002 voetbalzakenjeugd@asv33.nl
Assistent voetbalzaken jeugd
(onderbouw)
Frans Coppens 06-20888818 voetbalzakenjeugd@asv33.nl
Assistent voetbalzaken jeugd
(onderbouw)
Ramon de Vries 06-14202935 voetbalzakenjeugd@asv33.nl
Coordinator Selectie Johnny Nooijen
Coordinator lagere elftallen Erik Nooijen 06-12433766 enooijen@hotmail.com
Coordinator vrouwen Erik Nooijen 06-12433766 enooijen@hotmail.com