ASV'33 Logo

Contributie wordt 5 oktober afgeschreven

De kwartaalcontributie wordt 5 oktober afgeschreven.

Als je vragen hebt over de contributie kun je mailen naar ledenaministratie@asv33.nl