ASV'33 Logo

Implementatie AVG binnen ASV’33

25 mei wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de AVG. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

Wij zijn bezig met de implementatie van AVG binnen ASV’33 en zullen jullie de komende tijd op de hoogte houden van de vorderingen.

Als er vragen zijn omtrent de AVG of over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan neem dan contact op met onze coördinator AVG: Bart van Zundert via info@asv33.nl

Bestuur ASV’33