ASV'33 Logo

Hans van Asten benoemd tot voorzitter tijdens jaarvergadering ASV’33

Hans van Asten benoemd tot voorzitter tijdens jaarvergadering ASV’33

Maandag 5 november vond de 85ste jaarvergadering van ASV’33 plaats. De vergadering werd geopend door vicevoorzitter Marthie van Alem en na zijn welkomstwoord en een minuut stilte voor de naasten van leden die dit jaar zijn overleden stond het voorzitterschap op de agenda. Het bestuur had Hans van Asten voorgedragen als voorzitter van ASV’33 en dit werd door de aanwezige leden bekrachtigd met een luid applaus waarna Hans het woord overnam en de vergadering voorzat.

Daarna was het de beurt aan onze penningmeester Marianne van der Stappen om de financien toe te lichten. Hieruit bleek dat ASV’33 een financieel gezonde vereniging is en dat er afgelopen jaar een positief resultaat geboekt is. Complimenten van de kascommissie voor onze penningmeester en haar commissie.

Vervolgens werd stil gestaan bij de verkiezing van de bestuursleden. Hans van Asten en Bart van Zundert werden middels een applaus herkozen. Er werd afscheid genomen van Ad Dekkers die zich niet herkiesbaar had gesteld en Ad werd door onze voorzitter bedankt voor zijn inzet in het bestuur.

Adrie van der Vleuten had zich verkiesbaar gesteld om de functie van Ad over te nemen als bestuurslid Voetbalzaken en ook dit werd door de aanwezige leden met een luid applaus bekrachtigd. Het bestuur is zeer verheugd dat Adrie deze belangrijke functie op zich wil nemen.

Daarna werd er een rondje langs alle commissies gedaan en tot slot de rondvraag waarna onze nieuwe voorzitter de vergadering sloot.