ASV'33 Logo

Verslag 86e algemene jaarvergadering

4 November jl werd de 86e algemene jaarvergadering gehouden in onze kantine.
Het verslag van deze jaarvergadering is hier te lezen.

Hieronder een aantal belangrijke punten uit de vergadering. De besluiten zijn bekrachtigd door de leden tijdens de vergadering.

  • Rob Kerkhof is herkozen als bestuurslid Sponsoring
  • Gerjan Beniers (Vrijwilligerszaken) en Reno Renders (Secretaris) zijn afgetreden. Er hebben zich nog geen leden gemeld voor deze functies. Als je interesse hebt neem dan contact met ons op.
  • Contributie stijgt per 1 januari 2020 met 1 euro per kwartaal voor actieve leden. Rustende leden geen verhoging.
  • Consumptie prijzen worden per 1 januari 2020 met 5 tot 10 cent verhoogd in het (waarschijnlijke) geval dat onze leverancier de prijzen wederom verhoogd.
  • Erik Nooijen en Pieter van Brug zitten komend jaar in de kascommissie. Henry Pieloor is reserve.
  • Er is goedkeuring verleend voor een investering om ASV’33 te verduurzamen i.s.m. met ‘de Groene club’ https://www.degroeneclub.nl/

 

Bestuur ASV’33