ASV'33 Logo

4 mei starten de trainingen weer met coronamaatregelen

Dinsdag 21 april besloot de overheid dat vanaf 29 april kinderen t/m 12 jaar weer mogen sporten in groepsverband waarbij ze niet de 1½ meter afstand in acht hoeven nemen. Voor jeugd van 13 t/m 18 jaar is dit ook toegestaan mits zij wél op 1½ meter afstand van elkaar blijven.

Vanaf 4 mei start ASV ’33 daarom met de trainingen voor de jeugdteams. Om dit veilig te kunnen doen zijn de nodige afspraken gemaakt en diverse maatregelen getroffen. Deze zijn hierna verder beschreven. Het spreekt vanzelf dat hierbij de gezondheid van alle betrokkenen voorop staat.

De KNVB heeft, in samenwerking met NOC/NSF, protocollen voor alle sportverenigingen opgesteld. Hierin staan de praktische regels om veilig en verantwoord georganiseerd te kunnen sporten in de leeftijdsklassen t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar. De specifieke protocollen per doelgroep zijn als bijlagen toegevoegd.

 

De organisatie

Inmiddels is overleg gevoerd met de gemeente Laarbeek, met name met buurtsportcoach Donny van den Wildenberg, over de te volgen procedure. Daarnaast is, door de commissie voetbalzaken jeugd van ASV’33, geïnventariseerd welke jeugdteams graag de trainingen hervatten. Verder is nagegaan welke kinderen van hun ouders mogen trainen (en welke niet) en welke trainers/leiders bereid zijn om die trainingen te begeleiden.

Ook is gekeken naar mogelijkheden om niet-leden te laten voetballen.

 

Belangrijke afspraken voor ouders

Om de risico’s zo klein mogelijk te houden gelden een aantal algemene afspraken voor de ouders.

 • Ouders/verzorgers zetten de kinderen af bij de poort, zij komen niet op het sportpark
 • Op het parkeerterrein geldt eenrichtingsverkeer, zodat de doorstroom van auto’s vlotter verloopt
 • Kinderen worden voor de training opgewacht en ontvangen aan de poort door de betreffende trainer/toezichthouder
 • De kleedaccommodatie blijft gesloten; omkleden en douchen gebeurt thuis
 • De kantine is dicht
 • Tijdens de geplande trainingen zijn er géén andere activiteiten op het sportpark
 • Bij de planning van de trainingen wordt een pauze van 15 minuten aangehouden, zodat wordt voorkomen dat teveel ouders tegelijkertijd hun kinderen komen halen/brengen

 

Belangrijke afspraken voor trainers

Om de risico’s zo klein mogelijk te houden gelden een aantal algemene afspraken voor de trainers.

 • ASV ‘33 bepaalt hoeveel trainers/leiders bij een training aanwezig mogen zijn; dit is afhankelijk van het aantal spelers van het betreffende team
 • Trainers zijn tijdig aanwezig om de benodigde materialen klaar te zetten; in het materiaalhok bevindt zich maximaal één trainer
 • Per team maximaal twee trainers die onderling voldoende afstand houden
 • Trainingen vinden plaats op veld A, B en C
 • Naast de trainers is per avond een toezichthouder aanwezig om toe te zien op naleving van de regels
 • Jeugd van 12 jaar of jonger, die geen lid is, meldt zich bij de trainer van het betreffende team waarna deze, na overleg met de coördinator, zal aangeven wanneer de speler kan instromen
 • Jeugd van 13 tot en met 18 jaar, die geen lid is, meldt zich bij de trainer van het betreffende team waarna deze, na overleg met de coördinator, zal aangeven wanneer de speler kan instromen
 • Voor trainingsvormen, gebaseerd op de 1½-meter afstandsregel, kan gekeken worden op: https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/categorie-t/m-18-jaar-o14—o19/15-meter-trainingen en/of contact worden opgenomen met de coördinator.

 

Schema trainingen jeugd t/m 12 jaar:

Hieronder de trainingstijden per team.

 • Mini’s 1           Zaterdag         10:00 – 11:00
 • Mini’s 2           Zaterdag         10:30 – 11:30
 • JO8-1              Dinsdag           18:15 – 19:15
 • JO8-2              Dinsdag           18:15 – 19:15
 • JO9-1              Donderdag      18:30 – 19:30
 • JO9-2              Donderdag      18:30 – 19:30
 • JO11-1            Woensdag      18:30 – 19:30
 • JO11-2            Maandag        18:30 – 19:30
 • JO11-3            Maandag        18:30 – 19:30
 • JO11-4            Maandag        18:15 – 19:15
 •  JO10-1            Maandag        18:15 – 19:15

 

 • JO13-1            Dinsdag           19:00 – 20:00
 • JO13-2            Dinsdag           19:00 – 20:00
 • JO13-3            Donderdag      18:45 – 19:45

 

JO13 wordt in eerste instantie op basis van leeftijd verdeeld in 3 verschillende groepen om de 12-jarigen de mogelijkheid te geven om partijspelen te doen.

 

Schema trainingen jeugd 13 t/m 18 jaar:

Uitgangspunt is dat kinderen zelfstandig per fiets in groepen van maximaal 2 personen naar het sportpark komen en van het sportpark vertrekken.

Trainingsvormen zijn op basis van tenminste 1½ meter onderlinge afstand.

 • JO14-1            Woensdag      18:45 – 19:45
 • JO15-1            Woensdag      19:00 – 20:00
 • JO17-1            Maandag        20:00 – 21:00
 • JO19-1            Woensdag      20:15 – 21:15
 • JO19-2            Woensdag      20:15 – 21:15

 

Met ingang van 4 mei

De afspraken en protocollen gaan in vanaf maandag 4 mei. Voorlopig traint elk jeugdteam een keer per week in overleg met de trainer. Afhankelijk van het verloop, de animo en de mogelijkheden wordt de planning aangepast.

Worden maatregelen vanuit de overheid tussentijds aangescherpt of versoepeld, dan zal ASV ’33 daarop anticiperen. Indien mogelijk zullen trainingen worden doorgezet tot eind juni.