ASV'33 Logo

Ouders mogen weer op het sportpark

Ouders zijn komend seizoen weer welkom op het sportpark bij trainingen, wedstrijden, enz..

Uiteraard gelden hierbij de richtlijnen van het RIVM m.b.t. COVID-19. Dit betekent onder andere: bij gezondheidsklachten thuisblijven, 1½ meter afstand houden, geen handen schudden, drukte vermijden, vaak handen wassen en looproutes in en buiten de kantine volgen. Om ieders gezondheid en veiligheid te waarborgen is het belangrijk deze afspraken na te komen. Ook willen we dat het  sportpark en de kantine de rest van het seizoen open blijven en dat boetes worden voorkomen. Spreek elkaar dus aan als de afspraken niet worden nageleefd.

Regels voor bezoekers sportpark De Hut en kantine

 1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.
 2. Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 3. Aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 4. Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.
 5. Volg de met pijlen uitgezette looproutes.
 6. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
 7. De kantinebeheerders kunnen gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheids- en/of griepklachten.
 8. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 9. Was bij binnenkomst en na het toiletbezoek grondig je handen.
 10. Betaal contactloos (pin of mobiel).
 11. Wanneer je je niet houdt aan bovenstaande regels, dan kan de toegang tot het sportpark worden ontzegd.
 12. Schade die ASV ‘33 lijdt door jouw handelen in strijd met bovenstaande regels kan op jou worden verhaald.

Alvast bedankt voor je medewerking!