ASV'33 Logo

Nieuwjaarsgroet en toespraak van onze voorzitter

Beste leden,

Eigenlijk zou zondag 3 januari de Nieuwjaarsreceptie van ASV ’33 plaatsvinden. Zoals zoveel activiteiten kan ook deze traditie, door de overheidsmaatregelen vanwege Corona, helaas niet doorgaan. Vandaar dat ik op deze manier toch het woord wil richten tot alle leden van onze vereniging.

Uiteraard was 2020 een bijzonder jaar dat we niet snel zullen vergeten. Na de winterstop kon er door hetslechte weer niet veel getraind worden en werden diverse competitiewedstrijden afgelast. In het weekend van 7/8 maart was er wel een volledig programma en was er op zondagmiddag een gezellige en drukbezochte activiteit: de feestelijke afsluiting van de tweede periode. Het eerste elftal had zojuist de derby tegen koploper Stiphout Vooruit gewonnen, dus de stemming in de kantine was opperbest.

In de daaropvolgende week bleek echter dat dit de voorlopig laatste activiteit was. De verspreiding van COVID-19 noodzaakte de regering om een lockdown af te kondigen. De sportparken werden gesloten en trainen of wedstrijden spelen was onmogelijk. Niemand wist toen hoe lang deze situatie zou duren.

Uiteindelijk kon de jeugd begin mei de trainingen weer hervatten en de senioren volgden een maand later(volgens de regels van het RIVM). De  voetbalcompetities werden echter niet meer uitgespeeld, waardoor er geen kampioenen en degradanten waren. Ook de seizoenafsluitingen voor jeugd en senioren, het traditionele stratenvoetbaltoernooi en het jeugdvoetbalkamp konden helaas niet doorgaan.

De selectie nam afscheid van hoofdtrainer Johnny Nooyen en assistent Tim Jansen. Vervolgens maakte de nieuwe selectie voor het seizoen 2020-2021 kennis met de nieuwe hoofdtrainer Arno Methorst en assistent Marnic Aarts. Samen met Theo van den Bogaard en Hein van de Laar verzorgden zij nog enkele aangepaste trainingen.

Vanwege het grote onderhoud, dat jaarlijks door de gemeente Laarbeek vanaf half juni wordt uitgevoerd, waren de velden in de zomermaanden niet bespeelbaar.

Begin augustus startte de voorbereiding van de selectie op het nieuwe seizoen. Op de eerste training was iedereen uiteraard gretig en kon er, door de versoepeling van de maatregelen, voor het eerst sinds lange tijd weer normaal getraind worden.

Al vrij snel hierna startten ook de trainingen voor de lagere seniorenelftallen en voor de jeugd. Alles leek weer redelijk normaal en ook de bekerwedstrijden konden gespeeld worden. Zelfs de kantine mocht weer open, maar wel met inachtneming van de regels van het RIVM, zoals looplijnen volgen en 1½ meter afstand bewaren. Dankzij het mooie weer en onze grote overkapping ging dit allemaal vrij goed.

In het weekend van 19/20 september begonnen alle teams vol goede moet aan de nieuwe competitie. Ook de tweede speelronde verliep nog normaal, maar daarna werden, door de toename van het aantal coronabesmettingen, de geldende overheidsmaatregelen weer verder aangescherpt. Dit betekende dat er vanaf oktober nog wel getraind en gevoetbald mocht worden, maar zonder publiek. Dit duurde ook nog twee weken en toen werden alle competities definitief stilgelegd. Achteraf was het weekend van 10/11 oktober de laatste keer dat er in het jaar 2020 bij de amateurs werd gevoetbald.

Onze jeugdteams mochten gelukkig nog wel blijven trainen en op zaterdag werden er onderlinge wedstrijden en activiteiten georganiseerd. Voor de senioren was het echter weer afgelopen, met uitzondering van enkele aangepaste trainingen (in groepjes van 2 of 4 personen).

Op dit moment is nog steeds niet duidelijk of en wanneer er weer normaal kan worden getraind en de competities worden hervat. Komende week wordt weliswaar begonnen met vaccineren, maar voordat iedereen is ingeënt zijn we al gauw enkele maanden verder.

De jeugd zal na de winterstop de trainingen weer hervatten, maar voor de rest blijft het voorlopigafwachten wanneer we weer met z’n allen naar ons sportpark kunnen.

Dankzij de vrijwilligers van ‘de VUT-club’ ligt onze accommodatie er zoals altijd prachtig bij. Zij hebben de afgelopen maanden, volledig coronaproof, gewerkt aan het onderhouden van ons sportpark.

Bovendien wordt op korte termijn de verouderde verlichting op het trainingsveld en het B-veld vervangen door LED-verlichting. Dit is een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van ons sportpark.

De huldiging van onze jubilarissen vond altijd plaats tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Aangezien dit niet door kon gaan, zullen zij op een later tijdstip in het zonnetje worden gezet.

De jaarlijkse ledenvergadering, die normaal in november plaatsvindt, is verschoven  naar maandag 22 februari. Zoals het er nu naar uitziet zal dit een online bijeenkomst worden. Meer informatie volgt binnenkort.

Ondanks de vele beperkingen die COVID-19 onze voetbalvereniging het afgelopen jaar heeft bezorgd, wil ik toch positief eindigen. Gebleken is dat de binding met ASV ’33 erg sterk is, want ondanks het feit dat er nauwelijks kon worden getraind en gevoetbald is het ledenaantal het afgelopen jaar niet gedaald. Ook de sponsoren blijven onze vereniging steunen en de Grote Clubactie heeft dankzij de inzet van onze (jeugd)leden ruim € 2.000,- opgebracht.

Ik hoop dat we over enige tijd elkaar weer kunnen ontmoeten op ons sportpark en een definitief punt kunnen zetten achter deze bizarre periode. Dat er weer lekker gevoetbald kan worden, uiteraard met publiek, en dat we elkaar op en rond het veld en in de kantine, weer kunnen ontmoeten.

Namens het bestuur wens ik iedereen een heel sportief, gezond en plezierig 2021!!!!

Hans van Asten