ASV'33 Logo

87e algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gepland op maandag 26 april

We hebben de datum voor de 87e algemene ledenvergadering vastgesteld op 26 april 2021. Wij hopen dat het mogelijk is dat onze leden deze vergadering fysiek kunnen bijwonen. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de vergadering online doorgang vinden.

Bestuur ASV’33