ASV'33 Logo

Update coronabeleid – vanaf zaterdag weer toeschouwers welkom op ons sportpark

Protocol ASV ’33 m.b.t. corona (update 1 september 2021)

Het coronabeleid van ASV ’33 is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse overheid. In onderstaande tekst staan de algemene regels die we als vereniging hanteren. We verzoeken alle betrokkenen om onderstaande tekst goed te bekijken!
Voor alles geldt dat we een beroep doen op ieders gezond verstand. Houd de 1,5 meter regel afstand in acht! Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.

Voor het sportpark geldt het volgende:

  • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen wedstrijden spelen tegen andere verenigingen.
  • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen weer volledig trainen en wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen. Dit zonder beperkingen in groepsgrootte en zonder dat er onderling 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden.
  • Kleedkamers en douches mogen weer worden gebruikt. Uiteraard nog wel met de basismaatregelen in acht nemend, denk bijvoorbeeld aan de anderhalve meter afstand.
  • Kantines (en terrassen) zijn gelijkgetrokken met de reguliere horeca en mogen dus open onder dezelfde voorwaarden als die er voor de horeca geformuleerd zijn.
  • Dit betekent onder andere tot middernacht open en er mogen binnen meer gasten ontvangen worden, namelijk zo veel als mogelijk de 1,5 meter afstand in acht nemende. Reserveren is niet nodig, triage (gezondheidscheck) en placering (aan tafel zitten) blijven wel van kracht.
  • Publiek is weer toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden. Er geldt geen maximumaantal personen, uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Reserveren is niet nodig

Klachten

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging en/of koorts, of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
• Blijf ook thuis indien een huisgenoot bovenstaande klachten heeft.
• Maak bij klachten direct een afspraak voor een coronatest.
• Breng de trainer/leider op de hoogte, hij/zij zal dit dan direct verder communiceren met de betreffende coördinator binnen de vereniging.
• Teams waarin een speler, speelster en/of staflid klachten heeft, mogen blijven trainen met uitzondering van de persoon in kwestie. Het is aan eenieder om zelf te bepalen om dit wel of niet te doen. Dit zal te allen tijden worden gerespecteerd.
• Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus, dan gelden de richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan, is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode doet de betreffende persoon uiteraard niet mee aan trainingen.

Om ieders gezondheid en veiligheid te waarborgen is het belangrijk deze afspraken na te komen.
Namens bestuur en teamleiders alvast bedankt voor de medewerking!