ASV'33 Logo

Seizoenopening senioren gaat door maar feestavond niet.

Zoals bekend is zaterdag 28 augustus de seizoenopening voor de senioren.

Omdat de regering de huidige maatregelen m.b.t. corona heeft verlengd tot 20 september, gaat de feestavond op 28 augustus niet door. Deze wordt verschoven naar een later tijdstip. De voetbalwedstrijden, het maken van de teamfoto’s  en de barbecue gaan wel door. Douchen na de wedstrijd is ook toegestaan.

De kantine is gewoon open. Buiten zal een groot terras worden ingericht, zodat voldoende afstand kan worden gehouden.

Uiteraard gelden op deze dag de richtlijnen van het RIVM m.b.t. COVID-19. Dit betekent onder andere: bij gezondheidsklachten thuisblijven, 1½ meter afstand houden en looproutes in en buiten de kantine volgen. Om ieders gezondheid en veiligheid te waarborgen is het belangrijk deze afspraken na te komen. Ook willen we dat het sportpark en de kantine de rest van het seizoen open blijven en dat boetes worden voorkomen. Spreek elkaar dus aan als de afspraken niet worden nageleefd.

Onder ‘agenda’ staat het volledige programma voor deze dag!