ASV'33 Logo

Dinsdag 12 oktober contributie innning 4e kwartaal 2021

Dinsdag 12 oktober wordt de contributie van het 4e kwartaal van 2021 afgeschreven.

Als er vragen zijn hieromtrent neem dan contact op met onze penningmeester via penningmeester@asv33.nl