ASV'33 Logo

Alleen nog pinbetalingen mogelijk in onze kantine

Aanstaand weekend gaat onze kantine weer open na de sluiting ivm de corona maatregelen. Uiteraard heb je een geldig CTB (QR code) nodig om de kantine te betreden.
We gaan vanaf komend weekend starten met de nieuwe opzet waarin de kantinecommissie zorgt voor de coördinatie  en ook de aansturing doet van het barpersoneel.

We zullen dan ook andere en meerdere gezichten achter de bar gaan zien. Mark en Yvette zullen de komende weken zorgen voor een goede overdracht.

Dit heeft ons doen besluiten om per direct alleen nog pinbetalingen mogelijk te maken in onze kantine. Dit heeft een aantal voordelen:

  1. Snel, gemakkelijk en simpel! Pinbetalingen gaan in de regel ook sneller dan contante betalingen.
  2. Veiligheid, omdat er geen contant geld meer is in de kantine wordt het werken voor de mensen in de kantine veiliger.
  3. Tijdswinst, het kost relatief veel tijd om kasgelden klaar te leggen, te tellen en af te sluiten. Al deze stappen hoeven na het overgaan op alleen pinbetalingen niet meer genomen te worden
  4. Uitbannen van kasverschillen.
  5. Er kan ook betaald worden met ASV’33 munten die je met pin kan aanschaffen

We hebben nu ook in de keuken de mogelijkheid om te pinnen zodat dit direct afgehandeld kan worden bij bestellen.

Er kan bijvoorbeeld ook voor een bepaald bedrag munten gekochten worden wat het makkelijker maakt om met een team te ‘lappen’. Hiervoor kun je overigens ook de Splitt app gaan gebruiken in onze kantine.

Bestuur ASV’33