ASV'33 Logo

Contributie inning 2e kwartaal 2022 eind deze week

De contributie van het 2e kwartaal van 2022 wordt donderdag of vrijdag geïnd.

Als er vragen zijn neem dan contact op met onze penningmeester via penningmeester@asv33.nl