ASV'33 Logo

Contributie wordt begin deze week afgeschreven

De contributie voor het 3e kwartaal van dit jaar wordt begin dit jaar afgeschreven.

Voor vragen hierover kun je contact opnemen met onze penningmeester via penningmeester@asv33.nl