ASV'33 Logo

Kort verslag algemene jaarvergadering – Robbert Roche nieuw bestuurslid voetbalzaken als opvolger van Adrie van der Vleuten

Maandag 7 november vond de 89e algemene ledenvergadering van ASV’33 plaats in de kantine op sportpark de Hut.
Belangrijke punten die besproken zijn tijdens deze vergadering:

  • Het bestuur heeft decharge gekregen voor het gevoerde financiële beleid na controle door de kascommissie en bevestiging door de ledenvergadering.
  • Contributie gaat per 1-1-2023 €0,50 cent per kwartaal omhoog voor actieve leden. Dit in verband met de stijgende kosten.
  • Consumptieprijzen blijven vooralsnog gelijk.
  • Vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement zijn door de ledenvergadering goedgekeurd.
  • Hans van Asten (voorzitter), Marthie van Alem (accomodatie), Rob Kerkhof (sponsoring), Bart van Zundert (PR&Communicatie) waren aftredend en herkiesbaar. Allen zijn herkozen op middels applaus door de aanwezige leden.
  • Adrie van der Vleuten is afgetreden als bestuurslid voetbalzaken. Adrie werd tijdens de vergadering bedankt voor zijn verdienste voor het bestuur de afgelopen periode. Adrie blijft zich gelukkig uitvoerig inzetten voor onze vereniging. Zie hieronder de foto’s.
  • Robbert Roche is toegetreden tot het bestuur als bestuurslid voetbalzaken. Hij neemt het werk van Adrie samen met Niek Swinkels over en Robbert zal namens deze commissie in het bestuur plaatsnemen. Adrie is zelf op zoek gegaan naar zijn opvolgers en heeft ze de afgelopen maanden al ingewerkt zodat hij het met een gerust hart achter kan laten.
    Afscheid van Adrie van der Vleuten

Robbert Roche