ASV'33 Logo

Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement gepubliceerd

Tijdens de ledenvergadering van november 2022 zijn onze nieuwe statuten en huishoudelijk reglement goedgekeurd door onze leden. De volgende stap was om dit bij de notaris te laten passeren. Dit is in februari 2023 gebeurd.

De statuten zijn hier te lezen: Definitieve nieuwe statuten ASV ’33

Het huishoudelijk reglement is hier te lezen: Definitief Huishoudelijk Reglement ASV ’33

 

Bestuur ASV’33