ASV'33 Logo

Contributie kwartaal 2 wordt komende week afgeschreven

De contributie van het 2e kwartaal van 2023 wordt komende week afgeschreven.
Als er vragen zijn neem dan contact op met met onze penningmeester via penningmeester@asv33.nl