ASV'33 Logo

Organisatie voetbalzaken jeugd vernieuwd

Tijdens het afgelopen seizoen is een werkgroep geformeerd die gekeken heeft hoe de organisatie van voetbalzaken jeugd verder geoptimaliseerd kan worden om de belangen van spelers, trainers, leiders en ouders nog beter te kunnen behartigen.
Deze werkgroep bestaat uit Floris Boon, Lucas van de Ven, René van der Linden en Robbert Roche. Dit heeft geleid tot onderstaande organisatiestructuur waarin onderscheid gemaakt wordt in de onderbouw, middenbouw, bovenbouw en meiden. Elke bouw heeft zijn eigen focus en eigen coördinatoren waardoor het totale werk verdeelt wordt over meerdere mensen. Daarnaast komt er met deze structuur ruimte om te werken aan een jeugdbeleidsplan voor de langere termijn.

Wij wensen alle betrokken heel veel plezier en succes komend seizoen en hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.