ASV'33 Logo

Contributie wordt 27 oktober afgeschreven

De contributie voor het laatste kwartaal van 2017 wordt op 27 oktober afgeschreven.

Vragen over de contributie kun je sturen naar ledenadministratie@asv33.nl