ASV'33 Logo

Verklaringen omtrent gedrag (VOG) binnen ASV’33

Dit seizoen is de commissie VOG binnen ASV’33 opgericht. De commissie heeft inmiddels de eerste twee groepen vrijwilligers benaderd mbt een VOG verklaring, te weten het bestuur en de verschillende commissies. Bij het begin van volgend seizoen zullen de leiders worden benaderd.

ASV’33 streeft er naar een vereniging te zijn waarin alle leden van de voetbalsport kunnen genieten. Dat moet gebeuren in een veilige omgeving. Voor iedereen, maar met name voor kinderen. ASV’33 doet er dan ook alles aan, om dit veilige klimaat te kunnen (blijven) waarborgen.

Eén van de middelen voor een (sport)vereniging om deze veilige sportomgeving te creëren en bijvoorbeeld seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die binnen onze vereniging actief zijn.

Het invoeren van een VOG binnen de sport en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft. Het aanvragen van een VOG wordt door de KNVB en het NOC/NSF gestimuleerd, en steeds meer verenigingen besluiten tot het aanvragen ervan.

In dit kader heeft ASV’33 er voor gekozen, om voor alle nieuwe en huidige vrijwilligers bij ASV’33 deze verklaring omtrent gedrag, de zogenaamde VOG, aan te vragen. Het aanvragen van deze verklaring is voor sportverenigingen gratis.

Zijn er naar aanleiding van dit bericht nog vragen mail dan naar vog@asv33.nl