ASV'33 Logo

2 Juli – Bijeenkomst toekomstplan buitensport Laarbeek

Op 11 december 2017 hebben de gemeente Laarbeek, de vier Laarbeekse voetbalverenigingen en korfbalvereniging de Flamingo’s het Afsprakenkader Buitensportaccommodaties “Aftrap naar de toekomst” getekend. Dit afsprakenkader heeft de harmonisatieafspraken uit 2006 vervangen.

Lees het afsprakenkader hier: Afsprakenkader Buitensportaccommodaties Laarbeek Definitief

Daarnaast is afgesproken dat de verenigingen en de gemeente een integraal toekomstplan opstellen. Sinds januari 2018 is hieraan gewerkt door de verenigingen en de gemeente en inmiddels ligt er een toekomstplan buitensport Laarbeek.

In dit document staat de duurzaamheid van de sport, de sportparken en de sportverenigingen centraal. In het proces is gekeken op welke manier de verenigingen kunnen samenwerken om er uiteindelijk beter van te worden.

Het plan wordt op 2 juli a.s. om 19.30 uur gepresenteerd aan de wethouders Buter en Slaets en aan geïnteresseerden vanuit de vijf verenigingen. De presentatie vindt plaats in de kantine van vv Mariahout.

Wil jij hier graag bij zijn en meedenken?

Graag even hier aanmelden

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rob Kerkhof (sponsoring@asv33.nl) die namens ASV’33 betrokken is geweest bij het opstellen van dit toekomstplan buitensport Laarbeek.