ASV'33 Logo

Hans van Asten voorgedragen als nieuwe voorzitter ASV’33

Het bestuur van ASV’33 wil Hans van Asten tijdens de aankomende ledenvergadering in november 2018 voordragen als nieuwe voorzitter van ASV’33. Hans zal tot aan de ledenvergadering de taken van voorzitter van ASV’33 al op zich nemen.

Wij zijn zeer verheugd dat we Hans kunnen voordragen om het voorzitterschap op zich te nemen en wensen hem veel succes en plezier in deze functie!

Hans heeft de afgelopen periode samen met Gerjan Beniers de voorzittersrol ingevuld, waarvoor we Gerjan hartelijk bedanken.  Gerjan gaat zich nu weer volledig richten op zijn rol als bestuurslid vrijwilligerszaken.

Bestuur ASV’33