ASV'33 Logo

Interne trainerscursus zeer geslaagd

Tijdens de eerste seizoenshelft heeft er een interne trainerscursus plaatsgevonden. Vanuit de trainers/leiders kwam in het verleden geregeld het verzoek om hulp en ondersteuning voor het geven van trainingen. De commissie voetbalzaken is uiteraard blij met deze vraag die voorkomt uit enthousiasme en fanatisme en is hiermee aan de slag gegaan. Er is contact gelegd met Mark de Horn van Jeugdvoetbalopleiding en een afspraak gemaakt voor een trainerscursus die verspreid over 3 avonden op ons eigen sportpark is verzorgd. De animo was groot en we zijn blij dat er uit nagenoeg elk team minimaal een trainer/leider heeft deelgenomen.

Tijdens deze 3 avonden hebben de trainers geleerd hoe een training zo goed mogelijk opgebouwd en begeleid kan worden. De avonden bestonden uit een gedeelte met praktijktrainingen waaraan zowel verschillende teams als de deelnemers zelf hebben deelgenomen en een stuk theorie. Hierbij werden de deelnemers uitgedaagd om zich in te leven in een bepaalde leeftijdscategorie en na te denken over de verschillende onderdelen die getraind moeten worden. Dit resulteerde in een aantal zelf bedachte trainingsvormen welke uitvoerig zijn geevalueerd en waaruit bleek dat we over een ontzettend talentvolle en enthousiaste groep trainers beschikken waar we trots op mogen zijn. Op de laatste avond hebben de deelnemers een welverdiend diploma in ontvangst mogen nemen.

We willen namens ASV’33 Mark de Horn en alle deelnemers bedanken voor hun inzet en we hopen dat iedereen de opgedane kennis zal gebruiken in zijn/haar trainingen.

Commissie voetbalzaken