ASV'33 Logo

Update coronabeleid – Kleedkamers beschikbaar voor jeugd bij trainingen en wedstrijden

We hebben besloten om onze kleedkamers vanaf heden weer beschikbaar te stellen voor onze jeugd elftallen tijdens trainingen en wedstrijden.
Nu de weersomstandigheden gaan veranderen kunnen onze jeugdleden tijdens trainingen en wedstrijden hun spullen in de kleedlokaal leggen. Dit om te voorkomen dat de spullen nat worden en om de mogelijkheid te beiden om warme kleding aan te trekken voordat ze naar huis gaan.

Hieronder nogmaals ons corona protocol. De twee dikgedrukte regels zijn gewijzigd tov de vorige update.

Bestuur ASV’33

—-

Protocol ASV ’33 m.b.t. corona (update 21-09-2020)

Helaas zijn bij de start van het nieuwe seizoen de coronaperikelen nog niet voorbij. Vandaar dat we bij ASV ‘33 de recente maatregelen in stand houden en op sommige onderdelen zelfs aanscherpen. We vragen hiervoor ieders begrip en doen een beroep op spelers, leiders, scheidsrechters, medewerkers en bezoekers om deze regels na te leven.

Het coronabeleid van ASV ’33 is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse overheid. In onderstaande tekst staan de algemene regels die we als vereniging hanteren. Daarnaast hebben we voor (jeugd)spelers, trainers, ouders/bezoekers en scheidsrechters (https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/arbitrage) uitgebreidere protocollen opgesteld. We verzoeken alle betrokkenen om onderstaande tekst én het protocol dat van toepassing is, goed te bekijken!

Voor alles geldt dat we een beroep doen op ieders gezond verstand. Houd de 1,5 meter regel afstand in acht! Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.

Trainingen

 • Jeugdspelers kleden zich thuis om en gaan direct na de training weer naar huis. Spullen, zoals tassen, warme kleding en jassen kunnen wel in het kleedlokaal worden gelegd.
 • Alleen de jeugdleiders/jeugdtrainers betreden de kleedaccommodatie om ballen, hesjes en andere materialen voor de training te pakken.
 • Senioren komen in sporttenue naar de training; na afloop kunnen zij douchen op 1½ meter afstand van elkaar.
 • Voor de senioren zijn er twee kleedkamers per team beschikbaar, maximaal 8 personen tegelijk per kleedkamer is toegestaan.
 • Spelers, trainers en begeleiders volgen de looplijnen in de kleedaccommodatie: aan de voorkant naar binnen, aan de achterkant naar buiten.
 • Trainingsmaterialen, zoals hesjes, zijn gewoon beschikbaar. Graag zo beperkt mogelijk gebruik maken van hesjes, omdat deze na iedere training uitgewassen dienen te worden, waardoor er anders te weinig beschikbaar zijn voor andere teams.

 

Wedstrijden

 • Jeugdspelers kleden zich thuis om en gaan direct na de wedstrijd weer naar huis. Spullen, zoals tassen, warme kleding en jassen kunnen wel in het kleedlokaal worden gelegd.
 • Het is voor ouders niet toegestaan de kleedaccommodatie te betreden.
 • Spelers van 18 jaar en ouder moeten in de kleedlokalen 1½  meter afstand houden. Voor de senioren zijn er twee kleedkamers per team beschikbaar, maximaal 8 personen tegelijk per kleedkamer is toegestaan.
 • Spelers van 18 jaar en ouder moeten in de dug-out 1½ meter afstand houden. Dit betekent dat de dug-out slechts door twee mensen benut kan worden. Er worden extra stoelen bij geplaatst.
 • Er worden geen bidonrekken beschikbaar gesteld vanuit de vereniging. Elke speler zorgt zelf voor een eigen bidon.
 • Er worden geen waterzakken beschikbaar gesteld.
 • (Wedstrijd)besprekingen dienen op het veld gevoerd te worden om de 1½ meter te kunnen waarborgen.
 • De vrijwilligers die op dat moment bestuursdienst hebben, desinfecteren de banken en klinken in het kleedlokaal, voordat er een ander team inkomt.
 •  Voor uitwedstrijden kunnen verschillende (andere) richtlijnen gelden, afhankelijk van de keuzes van de thuisspelende clubs.
 • Vanwege de coronamaatregelen kan het gebeuren dat wedstrijden (zowel uit als thuis) naar een ander tijdstip of zelfs een andere dag verplaatst moeten worden. Dit om zoveel mogelijk wedstrijden te kunnen spelen. Daarbij kunnen ook de zaterdagavond of zondagmiddag benut worden. Dit gebeurt in dat geval zonder overleg met de teams, het is gezien de situatie onmogelijk om met afzonderlijke wensen van teams rekening te houden. Zodra het totale programma bekend is, bekijken de wedstrijdsecretarissen of noodzakelijke verschuivingen doorgevoerd moeten worden. Deze verschuivingen worden tijdig doorgegeven.

 

Mondkapje

 • Wanneer personen (van 13 jaar en ouder) uit meerdere huishoudens in één auto zitten is het dringend advies om een mondkapje te dragen.

 

Kantine

 • Bezoekers vullen (vrijwillig) hun contactgegevens in bij binnenkomst: volledige naam, datum, tijdstip van binnenkomst, emailadres en telefoonnummer. Dit is t.b.v. de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de regionale GGD.
 • Bezoekers houden 1½ meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.
 • Aan een tafel mogen maximaal twee personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1½ meter van elkaar zitten.
 • Aan de bar mogen maximaal twee personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1½ meter van elkaar zitten.
 • In de kantine en op het terras mag je alleen zitten, niet staan.
 • Bezoekers volgen de met pijlen uitgezette looproutes.
 • Bestellen mag alleen op de daarvoor aangegeven plaatsen.
 • Bij binnenkomst en na het toiletbezoek grondig handen wassen.
 • Contactloos betalen (pin of mobiel).
 • Wanneer iemand zich niet houdt aan bovenstaande regels, dan kan de toegang tot het sportpark worden ontzegd.
 • Schade die ASV ‘33 lijdt door handelen in strijd met bovenstaande regels kan op de betreffende persoon worden verhaald.

 

Klachten

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging en/of koorts, of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Blijf ook thuis indien een huisgenoot bovenstaande klachten heeft.
 • Maak bij klachten direct een afspraak voor een coronatest.
 • Breng de trainer/leider op de hoogte, hij/zij zal dit dan direct verder communiceren met de betreffende coördinator binnen de vereniging.
 • Teams waarin een speler, speelster en/of staflid klachten heeft, mogen blijven trainen en wedstrijden spelen met uitzondering van de persoon in kwestie. Het is aan eenieder om zelf te bepalen om dit wel of niet te doen. Dit zal te allen tijden worden gerespecteerd.
 • Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus, dan gelden de richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan, is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode doet de betreffende persoon uiteraard niet mee aan trainingen en wedstrijden.

 

Om ieders gezondheid en veiligheid te waarborgen is het belangrijk deze afspraken na te komen. Ook willen we dat het  sportpark en de kantine de rest van het seizoen open blijven en dat boetes worden voorkomen. Spreek elkaar dus aan als de afspraken niet worden nageleefd. Samen gaan we ervoor om er een sportief en gezellig seizoen van te maken.

Namens bestuur en teamleiders alvast bedankt voor de medewerking!