ASV'33 Logo

Als iedere seconde telt! — 30 september bijeenkomst AED-Alert Laarbeek in onze kantine

Als iedere seconde TELT

AED kring Laarbeek heeft i.s.m. ASV ’33 een AED geplaatst bij de kassa van ASV. Uiteraard is het van belang dat, wanneer er een dergelijk apparaat hangt, mensen ook weten hoe ze hier mee om moeten gaan. Daarom organiseert AED kring Laarbeek maandag 30 september om 20.15 uur een bijeenkomst in onze kantine.
De werking van de AED wordt uitgelegd en ook wordt verteld wat het inhoudt om burgerhulpverlener te zijn.

Het bestuur onderschrijft het belang van de AED en burgerhulpverlening bij een hartstilstand. We hopen dan ook op een grote opkomst!

In ons land worden elke week ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. In circa 80% van de gevallen gebeurt dit in de thuissituatie. Een hartstilstand is levensbedreigend, omdat de organen geen zuurstof meer krijgen. Directe reanimatie door een partner, familielid, collega of burgerhulpverlener (vrijwilliger) verhoogd de overlevingskansen van het slachtoffer aanzienlijk en kan levensreddend zijn.

Reanimeren is d.m.v. hartmassage en mond op mond beademing de vitale functies (circulatie en zuurstofvoorziening) in stand proberen te houden. De overlevingskans neemt toe als er binnen 6 minuten wordt begonnen met reanimeren en gebruik wordt gemaakt van een AED, die kan zorgen voor defibrilleren.

Aangezien de aanrijtijden van een ambulance voor Laarbeek gemiddeld 12 minuten bedraagt, is het noodzakelijk dat opgeleide burgerhulpverleners snel ter plaatse van het slachtoffer zijn en direct gaan starten met reanimeren.

Om te kunnen waarborgen dat er snel burgerhulpverleners ter plaatse van het slachtoffer kunnen zijn, heeft de Stichting AED Alert Laarbeek een netwerk ingericht waar burgerhulpverleners altijd binnen 6 minuten op de plaats van de calamiteit kunnen zijn en deze de beschikbaarheid hebben over een AED.
Stichting AED Alert Laarbeek heeft in Laarbeek voor de woonkernen en enkele buitengebieden bijna 500 opgeleide burgerhulpverleners paraat en zijn 44 AED apparaten 24u/7dgn beschikbaar voor hulpverlening.
Stichting AED Alert Laarbeek kan nog diverse burgerhulpverleners gebruiken. Hoe meer er zijn, hoe groter de overlevingskans voor familie, buren, clubleden, enz. als reanimatie nodig is.