ASV'33 Logo

Contributie van 1e kwartaal 2024 wordt deze week geïnd

De contributie van het 1e kwartaal wordt deze week geïnd.

Zoals besloten tijdens de algemene ledenvergadering is de contributie voor alle leden 1 euro per kwartaal omhoog gegaan.

vragen omtrent contributie graag naar penningmeester@asv33.nl