ASV'33 Logo

15 en 21 april inschrijven jeugdkamp

Beste ouders en kinderen,

Ook dit jaar organiseert de kampcommissie een kamp voor de jeugd van de mini’s (vanaf 6 jaar op moment van plaatsvinden kamp) tot en met de JO13 spelers.

Het kamp vindt dit jaar van 22 t/m 24 juni 2018 plaats. De locatie is net als voorgaande jaren nog even geheim. De kosten voor het weekend bedragen dit jaar € 40,- per kind.

Afgelopen week hebben de ouders de inschrijfformulieren voor hun kinderen ontvangen met tevens een extra formulier voor opgave als vrijwilliger voor het kamp. Vrijwilligers zijn hard nodig om ook dit jaar het kamp weer tot een succes te maken en alle hulp is dan ook zeer welkom.

 Op 15 april gaan de inschrijvingen van start. De organisatie zal de volgende data in de kantine aanwezig zijn om de inschrijvingen in ontvangst te nemen: zondag 15 april van 11.00 uur tot 15.00 uur en zaterdag 21 april van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Ook dit jaar geldt dat het formulier pas in ontvangst genomen zal worden indien dit volledig ingevuld is en het inschrijfgeld betaald is. Let op: het inschrijfgeld dient contant betaald te worden.

 Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Ilse van den Heuvel.